นายชาตรี จินดามณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลับหน้าหลัก
จัดทำโดย งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดบวรมงคล แก้ไขปรับปรุงล่าสุดปี 2563
ติดต่อผู้จัดทำ kru.borpit@bm.ac.th
นักเรียนสามารถคลิ๊ก link ตามกลุ่มของนักเรียน เพื่อเข้าไปศึกษาเนื้อหาบทเรียนได้จากกลุ่มเลยนะครับ
ระดับชั้น
Download เอกสาร
  • มัธยมศึกษาปีที่ 2
  • มัธยมศึกษาปีที่ 3
  • มัธยมศึกษาปีที่ 5 (แผนการเรียนศิลป์)
  • มัธยมศึกษาปีที่ 5 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์)
  • มัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนศิลป์)
  • มัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์)