นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จัดทำโดย งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดบวรมงคล แก้ไขปรับปรุงล่าสุดปี 2561
ติดต่อผู้จัดทำ kru.borpit@bm.ac.th
หน้าที่ 1 / 2 / 3
ติวธรรมศึกษา
(24 กันยายน 2561)
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68
(21 พฤศจิกายน 2561)
ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2
สอบธรรมะศึกษา
(29 พฤศจิกายน 2561)
กิจกรรมวันเอดส์โลก
(30 พฤศจิกายน 2561)
วันพ่อแห่งชาติ
(4 ธันวาคม 2561)
วัน Christmas
(21 ธันวาคม 2561)
วันเด็กแห่งชาติ
(4 มกราคม 2562)
สังสรรค์ปีใหม่
(4 มกราคม 2562)
กิจกรรมวันตรุษจีน
(5 กุมภาพันธ์ 2562)