นายชาตรี จินดามณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วันงดสูบบุหรี่โลก
(31 พฤษภาคม 2562)
การประชุมผู้ปกครอง
(2 มิถุนายน 2562)
พิธีไหว้ครู
(21 มิถุนายน 2562)
วันต่อต้านยาเสพติด
(26 มิถุนายน 2562)
วันอาเซียน
(8 สิงหาคม 2562)
งานวันวิทยาศาสตร์
(15 สิงหาคม 2562)
ทัศนศึกษาม.ต้น
(23 สิงหาคม 2562)
กลับหน้าหลัก
จัดทำโดย งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดบวรมงคล แก้ไขปรับปรุงล่าสุดปี 2563
ติดต่อผู้จัดทำ kru.borpit@bm.ac.th
หน้าที่ 1 / 2 / 3 / 4