นายชาตรี จินดามณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วันเอดส์โลก
(28 พฤศจิกายน 2562)
การสอบธรรมศึกษา
(29 พฤศจิกายน 2562)
งานเลี้ยงปีใหม่ 2563
(25 ธันวาคม 2562)
ค่ายวิชาการ
(16-17 มกราคม 2563)
Hanami school tour
(17 กุมภาพันธ์ 2563)
ส้มฟ้าจ๋าลาก่อน
(21 กุมภาพันธ์ 2563)
กลับหน้าหลัก
จัดทำโดย งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดบวรมงคล แก้ไขปรับปรุงล่าสุดปี 2563
ติดต่อผู้จัดทำ kru.borpit@bm.ac.th
หน้าที่ 1 / 2 / 3 / 4