นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จัดทำโดย งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดบวรมงคล แก้ไขปรับปรุงล่าสุดปี 2561
ติดต่อผู้จัดทำ kru.borpit@bm.ac.th
หน้าที่ 1 / 2 / 3 / 4
วันงดสูบบุหรี่โลก
(31 พฤษภาคม 2562)
การประชุมผู้ปกครอง
(2 มิถุนายน 2562)
พิธีไหว้ครู
(21 มิถุนายน 2562)
วันต่อต้านยาเสพติด
(26 มิถุนายน 2562)
วันอาเซียน
(8 สิงหาคม 2562)
งานวันวิทยาศาสตร์
(15 สิงหาคม 2562)
ทัศนศึกษาม.ต้น
(23 สิงหาคม 2562)