นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จัดทำโดย งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดบวรมงคล แก้ไขปรับปรุงล่าสุดปี 2561
ติดต่อผู้จัดทำ kru.borpit@bm.ac.th
หน้าที่ 1 / 2 / 3 / 4
วันเอดส์โลก
(28 พฤศจิกายน 2562)
การสอบธรรมศึกษา
(29 พฤศจิกายน 2562)
งานเลี้ยงปีใหม่ 2563
(25 ธันวาคม 2562)
ค่ายวิชาการ
(16-17 มกราคม 2563)