นายชาตรี จินดามณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลับหน้าหลัก
จัดทำโดย งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดบวรมงคล แก้ไขปรับปรุงล่าสุดปี 2563
ติดต่อผู้จัดทำ kru.borpit@bm.ac.th
    ลักษณะของตราและความหมาย ประด้วยด้วยเสมาธรรมจักร เครื่องหมายแห่งการศึกษา อักษรไขว์ บ.ม. อยู่กลาง มีคบเพลิงและรัศมี 13 แฉก เปรียบเสมือนความสว่าง ความรุ่งโรจน์ ส่วนโค้งด้านล่างเป็นธรรมคติ
"พุ. ธ. สํ มงฺคลํ วรํ" ซึ่งแปลว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นมงคลอันประเสริฐ
สีส้ม        เป็นสีสดใส แสดงความว่องไว กล้าหาญ
สีฟ้า        เป็นสีเย็นตา ให้ความสุขสบายใจ ความร่วมมือ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน