นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข่าวทั้งหมด
กลับหน้าหลัก
จัดทำโดย งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดบวรมงคล แก้ไขปรับปรุงล่าสุดปี 2561
ติดต่อผู้จัดทำ kru.borpit@bm.ac.th
ท่านเข้าเยี่ยมชมคนที่
เริ่มนับ 9 พฤษภาคม 2561

อ่านข่าว รับตรง/TCAS ทั้งหมดที่นี่

กดที่ภาพหากต้องการชมภาพใหญ่
สรุปจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562

22 มี.ค. 62
23 มี.ค. 62
24 มี.ค. 62
25 มี.ค. 62
26 มี.ค. 62
27 มี.ค. 62
สรุปยอด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
13
26
-
14
6
6
65
มัธยมศึกษาปีที่ 4
1
10
-
3
-
10
24+35
*** นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนบวรมงคล ***