โทรศัพท์
02-424-7483

ห้องสารบรรณ
ต่อ
200
ห้องรับรอง / ห้องครูเวร
ต่อ
201
ห้องพัสดุ
ต่อ
202
ห้องการเงิน (งบประมาณ)
ต่อ
203
ห้องวิชาการ
ต่อ
204
ห้องสมุด (กลุ่มบริหารทั่วไป)
ต่อ
205
E-mail
bmksch@bm.ac.th

ที่ตั้งของโรงเรียน
1121 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

การเดินทาง
  • รถโดยสารประจำทาง สาย 28, 56, 66, 170, 203, 542
  • รถซูบารุ สาย บางพลัด-ปิ่นเกล้า, บางพลัด-แมคโครจรัญฯ
  • เรือโดยสาร สามารถโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา ลงที่ท่าเรือเทเวศน์ และข้ามฝากจากท่าเรือเทเวศน์ มายังท่าเรือวัดบวรมมงคล
  • รถไฟฟ้า MRT ลงที่สถานีบางยี่ขัน


ช่องทางการติดต่อสื่อสาร