ที่ตั้งของโรงเรียน

1121 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

 

การเดินทาง

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร


โทรศัพท์

02-4247483

ห้องสารบรรณ

ต่อ 200

ห้องรับรอง / ครูเวร

ต่อ 201

ห้องพัสดุ

ต่อ 202

ห้องการเงิน (งบประมาณ)

ต่อ 203

ห้องวิชาการ

ต่อ 204

ห้องสมุด / กลุ่มบริหารทั่วไป

ต่อ 205

 

E-mail : bmksch@bm.ac.th